”Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan identiteettien rakentumista – osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja, suhdetta omaan ympäristöön ja globaaliin maailmaan”

Opetusministeri Krista Kiuru, lehdistötiedote/ ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 2014

 

Lastenkulttuurikeskus Lykky järjestää ammattimaista ja tasa-arvoista lastenkulttuuritarjontaa Keski-Pohjanmaalla. Lykyn toiminnan painopistealueena on elävä kulttuuriperintö.

LASTENKULTTUURIKESKUS LYKKY

 

Toiminta-ajatus

Vuoden 2019 alussa toimintansa käynnistänyt Lastenkulttuurikeskus Lykky on Keski-Pohjanmaan alueella toimiva lastenkulttuuriin erikoistunut verkosto, jonka toiminnan keskiössä on elävä kulttuuriperintö. Lykky pyrkii edistämään alueen lastenkulttuuria koordinoimalla lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa sekä järjestämällä lastenkulttuuriin liittyviä tapahtumia. Perusajatuksena on tuoda ammattimaisesti toteutettua lastenkulttuuria kaikkien alueen lasten ja nuorten saataville yhteisön tarpeet ja toiveet huomioiden.

Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toiminnan arvot

Kulttuuri on yhteisön yhteisiä arvoja edistävä voima, joka yksilötasolla antaa väylän oman identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Kulttuuriperintö saa voimansa yhteisöstä mutta tarvitsee yksilöitä pysyäkseen elävänä. Kestävä kulttuurinen kehitys edellyttää luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta sekä vuorovaikutuksen edistämistä kulttuurien sisällä ja niiden kesken. Taiteen ja kulttuurin tulee olla kaikkien saavutettavissa, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

 

Toimintaa:

-koulujen kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukeminen: koulukonsertit, työpajat, musiikkihetket koulujen iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteydessä
-lastenkulttuuritapahtumien järjestäminen
-kulttuurikasvatussuunnitelmatyön tukeminen alueen kunnissa
-alueen lastenkulttuuriosaajien verkostoiminen

Ajankohtaista

3 weeks ago

Lastenkulttuurikeskus Lykky

”...varhaiskasvatuksen taidekasvatus on kulttuurisen kasvatuksen ja sivistyksen perusta ja varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja”.

TAIDEKASVATUS ON SIVISTYKSEN PERUSTA ❤️❤️❤️Hyvää Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää! 😍 God dagen för småbarnspedagogik!

Tänä vuonna varhaiskasvatuspäivää vietetään taidekasvatuksen merkeissä, koska varhaiskasvatuksen taidekasvatus on kulttuurisen kasvatuksen ja sivistyksen perusta ja varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja.

Varhaiskasvatuspäivän materiaaleina on Nyt on ilmaisun aika-juliste ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokosen kirjoittama julkaisu Varhaiskasvatuksen taidekasvatus - leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää.
www.vol.fi/uploads/2020/02/de8a96fe-varhaiskasvatuksen-taidekasvatus_suomi_low.pdf
...

View on Facebook

Aikamatkan suunnittelua!
Mihin vuoteen lähdettäis?

#aikamatka
#kulttuuriperintö
#bark
#pohjanmaanlastenkulttuuriverkostobark
#lastenkulttuurikeskuslykky
...

View on Facebook

YHTEYSTIEDOT

 Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii
Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toimistomme löytyvät Kaustiselta Kansantaiteenkeskuksesta.

Lastenkulttuurikeskus Lykky
Kansanmusiikki-instituutti
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

 

 

Anni Järvelä
koulutusvastaava
040-585 5062 (ke-pe)
anni.jarvela@gmail.com

Lauri Oino
tuottaja
050-350 4600
lauri.oino@kaustinen.fi