”Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan identiteettien rakentumista – osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja, suhdetta omaan ympäristöön ja globaaliin maailmaan”

Opetusministeri Krista Kiuru, lehdistötiedote/ ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 2014

 

Lastenkulttuurikeskus Lykky järjestää ammattimaista ja tasa-arvoista lastenkulttuuritarjontaa Keski-Pohjanmaalla. Lykyn toiminnan painopistealueena on elävä kulttuuriperintö.

LASTENKULTTUURIKESKUS LYKKY

 

Toiminta-ajatus

Vuoden 2019 alussa toimintansa käynnistänyt Lastenkulttuurikeskus Lykky on Keski-Pohjanmaan alueella toimiva lastenkulttuuriin erikoistunut verkosto, jonka toiminnan keskiössä on elävä kulttuuriperintö. Lykky pyrkii edistämään alueen lastenkulttuuria koordinoimalla lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa sekä järjestämällä lastenkulttuuriin liittyviä tapahtumia. Perusajatuksena on tuoda ammattimaisesti toteutettua lastenkulttuuria kaikkien alueen lasten ja nuorten saataville yhteisön tarpeet ja toiveet huomioiden.

Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toiminnan arvot

Kulttuuri on yhteisön yhteisiä arvoja edistävä voima, joka yksilötasolla antaa väylän oman identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Kulttuuriperintö saa voimansa yhteisöstä mutta tarvitsee yksilöitä pysyäkseen elävänä. Kestävä kulttuurinen kehitys edellyttää luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta sekä vuorovaikutuksen edistämistä kulttuurien sisällä ja niiden kesken. Taiteen ja kulttuurin tulee olla kaikkien saavutettavissa, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

 

Toimintaa:

-koulujen kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukeminen: koulukonsertit, työpajat, musiikkihetket koulujen iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteydessä
-lastenkulttuuritapahtumien järjestäminen
-kulttuurikasvatussuunnitelmatyön tukeminen alueen kunnissa
-alueen lastenkulttuuriosaajien verkostoiminen

Ajankohtaista

Lykky omalta osaltaan tekemässä töitä elävän ja aineettoman kulttuuriperinnön jatkamisessa ja jakamisessa kaikille!Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio tuo Helsingin Sanomien mielipidepalstalla esiin tärkeän näkökulman siitä, miten kulttuuri ei rajoitu vain kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.Marsio korostaa elävän aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä arjessamme. Se sisältää perinteitä, esittävää taidetta, pelejä ja ruokaperinteitä, jotka välittyvät sukupolvelta toiselle. On tärkeää ymmärtää, että kulttuuri kuuluu kaikille, riippumatta tulotasosta tai asuinpaikasta.📯 Vietämme elävän perinnön teemavuotta. Unescon sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi täyttää 20 vuotta ja sen ratifioinnista Suomessa tulee kuluneeksi 10 vuotta, ja koko vuoden kattavan Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ‑tapahtumakokonaisuuden teemana on elävä perintö.Suomessa on jo paljon toimijoita ja organisaatioita, jotka vaalivat elävää perintöämme monin eri tavoin.Kutsumme kaikkia arvostamaan ja osallistumaan elävään perintöömme omalla panoksellamme. Siirtäkäämme juhlaperinteitä, askarrelkaamme, tanssikaamme ja liikkukaamme luonnossa. Näin voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kulttuurin avulla.Lue mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan 👇www.hs.fi/mielipide/art-2000009586455.html?fbclid=IwAR0iGj6Yp4FJGpDQ3gXe3hmRsqAac556cLRt9ENFYLIbs...#kulttuuriperintö #kulttuuri Museovirasto📷 Lastenkulttuurikeskus Lykyn työpaja Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, musisoimassa paikalliset näppäripelimannit ohjaajineen. Kuvaaja: Lauri Oino ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lykky Kemijärvellä Lastenkulttuurin kevätpäivillä. Kotiseutumuseojoogalla aloitettiin! ... See MoreSee Less
View on Facebook

YHTEYSTIEDOT

 Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii
Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toimistomme löytyvät Kaustiselta Kansantaiteenkeskuksesta.

Lastenkulttuurikeskus Lykky
Kansanmusiikki-instituutti
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

 

 

Anni Järvelä
koulutusvastaava
040-585 5062 (ke-pe)
anni.jarvela@gmail.com

Lauri Oino
tuottaja
050-350 4600
lauri.oino@kaustinen.fi