”Lisäämällä jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurikompetenssia vahvistetaan identiteettien rakentumista – osallisuuden ja vaikuttamisen keinoja, suhdetta omaan ympäristöön ja globaaliin maailmaan”

Opetusministeri Krista Kiuru, lehdistötiedote/ ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 2014

 

Lastenkulttuurikeskus Lykky järjestää ammattimaista ja tasa-arvoista lastenkulttuuritarjontaa Keski-Pohjanmaalla. Lykyn toiminnan painopistealueena on elävä kulttuuriperintö.

LASTENKULTTUURIKESKUS LYKKY

 

Toiminta-ajatus

Vuoden 2019 alussa toimintansa käynnistänyt Lastenkulttuurikeskus Lykky on Keski-Pohjanmaan alueella toimiva lastenkulttuuriin erikoistunut verkosto, jonka toiminnan keskiössä on elävä kulttuuriperintö. Lykky pyrkii edistämään alueen lastenkulttuuria koordinoimalla lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa sekä järjestämällä lastenkulttuuriin liittyviä tapahtumia. Perusajatuksena on tuoda ammattimaisesti toteutettua lastenkulttuuria kaikkien alueen lasten ja nuorten saataville yhteisön tarpeet ja toiveet huomioiden.

Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toiminnan arvot

Kulttuuri on yhteisön yhteisiä arvoja edistävä voima, joka yksilötasolla antaa väylän oman identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen. Kulttuuriperintö saa voimansa yhteisöstä mutta tarvitsee yksilöitä pysyäkseen elävänä. Kestävä kulttuurinen kehitys edellyttää luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta sekä vuorovaikutuksen edistämistä kulttuurien sisällä ja niiden kesken. Taiteen ja kulttuurin tulee olla kaikkien saavutettavissa, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

 

Toimintaa:

-koulujen kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukeminen: koulukonsertit, työpajat, musiikkihetket koulujen iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteydessä
-lastenkulttuuritapahtumien järjestäminen
-kulttuurikasvatussuunnitelmatyön tukeminen alueen kunnissa
-alueen lastenkulttuuriosaajien verkostoiminen

Ajankohtaista

Kaustinen Folk Music Festival on käynnissä! VirtuaaliKaustinen-sivustolta löytyy paljon ohjelmaa myös lapsille! ...
View on Facebook
Jokaisen kunnan lakisääteisenä tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa. Kuntien lastenkulttuuritarjonnan on oltava muutakin kuin pomppulinnaa ja kasvomaalausta. Lastenkulttuuri tulee huomioida kunnan kulttuuristrategiassa, esimerkiksi seuraavasti: “Kunnassa edistetään lastenkulttuuria, jolla tarkoitetaan ammattilaisten lapsille tuottamaa ja lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria. Se on myös lasten luomaa kulttuuria, joka perustuu esimerkiksi leikkiin. Laadukas lastenkulttuuri on lapsilähtöistä, saavutettavaa ja taiteellisesti korkeatasoista.”Det är varje kommuns lagstadgade uppgift att främja, stödja och organisera kulturverksamhet. Kommunernas barnkulturutbud måste bestå av mer än en hoppborg och ansiktsmålning. Barnkultur registreras i kommunens kulturstrategi: ”I kommunen främjas barnkultur, med vilket man avser kultur som produceras av professionella för barn och tillsammans med barn. Detta avser även kultur som skapas av barn och som till exempel grundar sig i lek. Barnkultur av hög kvalitet är barnorienterad, tillgänglig och på en hög nivå konstnärligt sett.”#lastenkulttuuri #barnkultur #kuntavaalit2021 #äänilapselle ...
View on Facebook

YHTEYSTIEDOT

 Lastenkulttuurikeskus Lykyn ylläpitäjänä toimii
Kansanmusiikki-instituutti ry.

Toimistomme löytyvät Kaustiselta Kansantaiteenkeskuksesta.

Lastenkulttuurikeskus Lykky
Kansanmusiikki-instituutti
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

 

 

Anni Järvelä
koulutusvastaava
040-585 5062 (ke-pe)
anni.jarvela@gmail.com

Lauri Oino
tuottaja
050-350 4600
lauri.oino@kaustinen.fi